Map search for Vietnam

X

Jobs in Vietnam Vietnam & Career in Vietnam Vietnam - Find a new job today!

 Trưởng nhóm Tư vấn khách hàng LiveBank - TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng kênh LiveBank được Cấp quản lý phân công phụ trách. Kỹ năng bán hàng, đàm phán tốt.<br>From TienPhong Bank - Sat, 15 Aug 2020 03:33:59 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:33:59 GMTTrưởng nhóm Digital Telesales - TienPhong Bank - Hà Nội

Hỗ trợ GĐKD Livebank trong việc quản lý hoạt động telesales xác minh thu thập thông tin hàng ngày của nhóm. Tổng hợp và phân bổ data sau khi đã được xác minh và…<br>From TienPhong Bank - Sat, 15 Aug 2020 03:33:59 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:33:59 GMTNhân viên Kinh doanh Thị trường VinGroup - OneMountGroup - Vingroup - Hà Nội

ĐẠI DIỆN KINH DOANH - SALES REP*. Công ty One Distribution thuộc Tập đoàn One Mount Group cung cấp các giải pháp phát triển kinh doanh trong lĩnh vực FMCG cho… 9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:18:49 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:18:49 GMTSAP Consultant - VNEXT SOFTWARE - Hà Nội

Tham gia vào dự án phát triển các tính năng cho hệ thống SAP; Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thực hiện integration test; Hỗ trợ unit test, điều tra bug;<br>From ITviec - Sat, 15 Aug 2020 03:15:44 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:15:44 GMTProgrammer ( JavaScript, HTML, CSS ) - CÔNG TY TNHH IFRS - Thành phố Hồ Chí Minh

General HTML, Javascript and CSS. Strong knowledge and experience with Javascript and frameworks, eg. ES6, Node, React, React Native, Angular, TypeScript, Vue,…<br>From ITviec - Sat, 15 Aug 2020 03:15:43 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:15:43 GMTEmbedded Engineer ( C#, C++ ) - Emic - Hà Nội

Nghiên cứu, thiết kế, triển khai Hardware và Firmware cho các sản phẩm công tơ điện tử, thiết bị truyền thông. Có khả năng lập trình C, C++, C#...<br>From ITviec - Sat, 15 Aug 2020 03:15:43 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:15:43 GMTNHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (1 vị trí yêu cầu ngoại ngữ Tiếng Trung, 1 vị trí không yêu cầu ngoại ngữ) - Điện tử Meiko Việt Nam - Hà Nội

Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (MKVC). Lô CN9, KCN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội. NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.<br>From Điện tử Meiko Việt Nam - Sat, 15 Aug 2020 03:13:35 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:13:35 GMT(SENIOR) FULL-STACK JAVASCRIPT (UPSTAR LABS) - KMS Technology - Thành phố Hồ Chí Minh

UpStar Labs is the startup incubation arm of KMS Technology. Our team consists of technology entrepreneurs and builders who have lived through everyday…<br>From KMS Technology - Sat, 15 Aug 2020 03:13:05 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:13:05 GMTSOFTWARE ARCHITECT (NODEJS, JAVASCRIPT - UPSTAR LABS) - KMS Technology - Thành phố Hồ Chí Minh

UpStar Labs is the startup incubation arm of KMS Technology. Our team consists of technology entrepreneurs and builders who have lived through everyday…<br>From KMS Technology - Sat, 15 Aug 2020 03:13:05 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:13:05 GMTFULLSTACK JAVASCRIPT LEAD - KMS Technology - Thành phố Hồ Chí Minh

Established in 2009, KMS Technology is a U.S.-based engineering and services company with development centers in Vietnam. For many years in a row.<br>From KMS Technology - Sat, 15 Aug 2020 03:12:52 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:12:52 GMTNhân viên kinh doanh nước ngọt - Tân Hiệp Phát - Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty One Distribution Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường kênh GT. Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1, Trà Sữa Machiato……). + Mô tả công việc: 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:09:04 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:09:04 GMTNhân viên kinh doanh thị trường - VinID - Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty One Distribution Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường kênh GT. Các sản phẩm của VinID. + Mô tả công việc: Tốt nghiệp THPT trở lên. 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:07:37 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:07:37 GMTNhân viên tư vấn FE - FE CREDIT - Thành phố Hồ Chí Minh

FE Credit Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm (Telesales). Sử dụng hệ thống Call-Center để liên hệ với khách hàng có sẵn. Không yêu cầu kinh nghiệm. 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:06:08 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:06:08 GMTNhân viên thẩm định cầm đồ - Vietmoney - Thành phố Hồ Chí Minh

Vietmoney Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh. + MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đón khách và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại Cửa hàng. + YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:04:13 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:04:13 GMTTrưởng Phòng Giao Dịch - VietaBank - Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh…<br>From VietaBank - Sat, 15 Aug 2020 03:03:06 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:03:06 GMTtuyển thợ kính - Xưởng cơ khí Hoàng Mai - Hà Nội

Xưởng cơ khí Hoàng Mai. Chuyên cửa kính,các loại kính, cường lực, thủy lực. 150 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Tuyển thợ kính do lượng công việc tăng, nên bên mình… 9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:02:41 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=H%C3%A0+N%E1%BB%99i">Hà Nội jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:02:41 GMTNhân viên tư vấn chốt đơn - Nature Origin - Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Nature Origin Tuyển Nhân Viên Telesales. + Mô tả công việc: Dựa vào data khách hàng của công ty cung cấp. Gọi ra cho khách hàng: + Yêu cầu công việc: 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:02:34 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:02:34 GMTNhân viên tư vấn tín dụng - Concentrix - Thành phố Hồ Chí Minh

Concentrix Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng FE Credit. Thu nhập trên từ 8 triệu - 15 triệu/ tháng (lương cứng 5tr -5.5tr + phụ cấp 500k + hoa hồng). 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 03:01:00 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 03:01:00 GMTNhân viên tổng đài nhắc phí - Concentrix - Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Concentrix tuyển nhân viên nhắc nợ qua điên thoại FE Credit*. Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ… 8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 02:59:32 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 02:59:32 GMTNhân viên chăm sóc khách hàng tài chính - Concentrix - Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Concentrix tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng FE Credit. Trực Hotline/Thự hiện cuộc gọi để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách… 6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ a month<br>From Indeed - Sat, 15 Aug 2020 02:57:55 GMT - View all <a href="https://vn.indeed.com/jobs?l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh">Thành phố Hồ Chí Minh jobs</a> Sat, 15 Aug 2020 02:57:55 GMT